Cart

Polityka Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep internetowy Tomasz Miszczak Tableart prowadzony przez Tomasz Miszczak Tableart Sp. k. (zwany dalej „sklepem”) oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej: https://sklep.tableart.pl/ (zwaną dalej także „witryną”). Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem i w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (zwane dalej „RODO”).

Informacja formalna na początek – administratorem Twoich danych osobowych jest Tomasz Miszczak Tableart Sp. k. z siedzibą: ul. Gen. T. Kutrzeby 14/4, 61-719 Poznań wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000382640, NIP: 7831669873, REGON: 301711403 („Administrator”).

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu.

 

Jakie dane przetwarzamy? 

Przetwarzamy dane osobowe, czyli informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowana osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Zaliczają się do nich następujące informacje: imię i nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu, adres itp.

 

Jak się z nami skontaktować?

Administratorami Twoich danych jest Tomasz Miszczak Tableart Sp. k. z siedzibą
w Poznaniu. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych lub pytań odnośnie niniejszej polityki można skontaktować się:

 

 • tradycyjnie na adres podany powyżej: ul. Gen. T. Kutrzeby 14/4, 61-719 Poznań
 • e-mailowo: [email protected]
 • telefonicznie: +48 690 18 97 13 (pn-pt w godz: 8.00 – 16.00)opłata jak za połączenie standardowe wg. cennika właściwego operatora).

 

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych i jakie są podstawy przetwarzania Twoich danych?

Twoje dane będziemy przetwarzać w celu:

 

 1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz bieżącej obsługi Klientów i potencjalnych Klientów – podstawą prawą jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy,
 2. marketingu bezpośredniego naszych produktów, w tym w celach analitycznych i profilowania; w ramach marketingu bezpośredniego będziemy m.in. przysyłać Ci newsletter oraz najnowsze oferty na wskazany przez Ciebie adres e-mail, a także wyświetlać Ci reklamy produktów, które mogą Cię zainteresować lub informacje o promocjach. Będziemy także dokonywać profilowania w celach marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest tu Twoja zgoda pod warunkiem, że ta zgoda została przez Ciebie udzielona; w przeciwnym razie Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tych celach;
 3. w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z umową sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

 

Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby lepiej poznać Twoje preferencje i potrzeby w odniesieniu do naszych produktów i w efekcie zaproponować Ci lepiej dopasowaną ofertę. Na podstawie Twojego profilu będziemy wysyłać Ci dobrane dla Ciebie komunikaty marketingowe. Będziemy też na tej podstawie proponować Ci wzięcie udziału w akcjach rabatowych lub sezonowych obniżkach cen, a także informować Cię o obniżkach cen na wybrane produkty lub marki.

Do profilowania wykorzystujemy dane o dokonanych przez Ciebie wcześniej zakupach oraz aktywności na stronie internetowej naszego Sklepu internetowego, w tym o produktach, które oglądałeś lub umieściłeś w koszyku lub schowku, dane o średniej wartości Twoich zakupów oraz ich częstotliwości.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania danych osobowych, wskazanych wyżej, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku ich niepodania.

 

Podstawa przetwarzania

 

 1. Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 5. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych oraz badaniu satysfakcji Klientów(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu w którym:

 

 1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
 2. ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową,
 3. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,
 4. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego -w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. To maksymalny czas, który jest nam potrzebny operacyjnie na usunięcie danych z naszych zasobów.

 

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie zgodnie z zawartymi umowami handlowymi, w tym w szczególności: podwykonawcom naszych usług, współpracownikom, zleceniobiorcom, bankom i podmiotom zapewniającym płatności elektroniczne w celu niezbędnym do obsługi płatności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży, podmiotom świadczącym usługi IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, biurom rachunkowym świadczącym usługi finansowo-księgowe, kancelariom prawnym świadczącym usługi prawne, operatorom pocztowym i podmiotom świadczącym usługi kurierskie. Zaznaczyć należy, że podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z nami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Dodatkowo jesteśmy zobowiązani do przekazywania danych osobowych podmiotom uprawnionym do ich uzyskania  na podstawie  bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego np. sądy, organy administracji państwowej, organy państwowe (z zaznaczeniem, iż może to nastąpić tylko w przypadku wystąpienia z żądaniem z podaniem stosownej podstawy prawnej). Jednocześnie zaznaczyć należy, iż Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich tzn. poza  terytorium Unii Europejskiej.

 

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16-21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem: [email protected]

Możemy odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych. Przykładowo, możemy Ci odmówić usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Ciebie zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego umowy.

Jednocześnie zaznaczyć należy, iż w każdym momencie możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli chcesz to zrobić skontaktuj się z nami.

 

Czy wykorzystujemy pliki cookies?

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenie związane z korzystaniem z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim  urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Pliki cookies pozwalają nam:

– zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej,

– zapamiętać Twoje zalogowanie do konta użytkownika przy każdej wizycie na stronie,

– zapamiętać Twoje ustawienia podczas i pomiędzy wizytami na stronie,

– poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,

– umożliwiać Ci korzystanie z funkcji społecznościowych,

– ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,

– korzystać z narzędzi analitycznych.

 

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki wykorzystywane w tym celu obejmują:

 

 1. pliki cookies z danymi wprowadzonymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji
 2. cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Wykorzystujemy także cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzane podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację.

 

  Zadaj pytanie dotyczące produktu

  Szybki kontakt!
  +
  Wyślij!